UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

               * zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.                                                                            

                 * ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook bij uitzondering nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expleciete toestemming.
  2. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid door mijn dochter therapeut Bianca Piessens.
  3. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  4. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie door de accountant.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'behandeling natuurgeneeskunde '.
  • de kosten van het consult.

Heeft u nog vragen mbt het bovenstaande zal ik deze graag beantwoorden.

Uw therapeut Anne Valke

 

 

 

 

                                                 

 

 

                                                                              

 

© 2010 - 2024 gezondheidspraktijk triade | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel