Wat is elektrosmog?

Onder elektrosmog verstaat men alle bijwerkingen die ontstaan, wanneer elektriciteit geproduceerd, getransporteerd of gebruikt wordt, wanneer er spanning is, een elektrische stroom vloeit of een zender elektromagnetische golven afgeeft.

 Elektrosmog kan worden onderverdeeld in 4 bereiken, nl:
» Elektrische wisselvelden laagfrequent
» Magnetische wisselvelden laagfrequent
» Statische-elektrische gelijkstroom velden
» Hoogfrequente elektromagnetische golven

Het elektrische veld (E-veld):

Een elektrisch veld wordt veroorzaakt door elektrische spanning (vergelijkbaar met de waterdruk op een waterleiding).
De sterkte van een elektrisch veld wordt uitgedrukt in Volt per meter (V/m).
Overal waar een elektrische spanning staat is ook een elektrisch veld aanwezig.
Elektrische leidingen in muren en stopcontacten geven allemaal een elektrisch veld af, ook als geen enkele apparaat is aangesloten omdat de spanning gewoon aanwezig is.
Wanneer een apparaat via een snoer in het stopcontact wordt aangesloten gaat ook het snoer en het apparaat ook elektrisch veld verspreiden ook al staat het apparaat (lamp, radio, enz.) zelf niet aan!
Dit brengt ons op de eerste belangrijke regel:
trek na gebruik van een apparaat de stekker uit het stopcontact. 

Het magnetische veld (M-veld):

Een magnetisch veld wordt veroorzaakt door elektrische stroom (vergelijkbaar met de waterstroom uit een kraan).
De sterkte van een magnetisch veld wordt uitgedrukt in Tesla.
Als een apparaat in gebruik is en dus stroom trekt, verspreiden de leidingen en het apparaat een magnetisch veld.
Hoe groter de stroom hoe sterker het magnetische veld. 

Elektromagnetische straling (hoogfrequente straling):

Dit veld ontstaat bij hoogfrequente energiebronnen, zoals DECT telefoon, magnetron,  UMTS, GSM, radar, T.V.- radio- en satellietzenders, enz.
Dus alles wat via een antennesysteem door de lucht/ether gaat.
  

Elektrosmog/elektrostres 

Veel mensen hebben een chronische of hardnekkige kwaal - slechts weinigen beseffen dat deze wel eens veroorzaakt kan zijn door elektrosmog, een ziekmakende invloed die  in onze maatschappij al vanaf de conceptie werkzaam is.

Wat is elektrosmog en elektrostress? 

Elektrosmog is een vorm van milieuverontreiniging door elektromagnetische straling van zenders en van laagfrequente velden afkomstig van de netspanning in onze woning.
De voortdurende inwerking van deze niet-biologische straling en velden prikkelen dag en nacht ons lichaam en bouwen spanning (=stress) op in ons lichaam.
Omdat het hier om een opgebouwde spanning in ons lichaam gaat door elektriciteit, wordt deze vorm van stress aangeduid als `elektrostress`.
Adviezen om de opbouw van elektrostress te verminderen:

De volgende adviezen zijn gebaseerd op: Voorkomen van elektrische en magnetische velden, het verkleinen ervan en het verkorten van de tijdsduur:

Draadloze apparatuur:
GSM en UMTS
Het gemak dient de mens.
Maar ook dit gemak heeft een keerzijde.
De informatieoverdracht vindt plaats via zender en ontvanger.
Maar laat iemand met een GSM of UMTS toestel zich vooral realiseren dat hij zelf een zeer sterke zender tegen zijn hoofd houdt als hij aan het telefoneren is
De sterkte overtreft vele malen de straling van een zendmast op enig afstand!
De elektromagnetische straling van de zendantenne van ons toestel straalt dwars door ons hoofd heen.
In vliegtuigen en in steeds meer ziekenhuizen is het gebruik van mobiele telefoons verboden.
Dit in verband met het verstoren van de elektronische apparatuur die wordt gebruikt. Wanneer apparaten door de zendenergie van mobiele telefoons van slag kunnen raken dan zal het menselijke organisme daar ook zeker invloed van ondervinden omdat ook in het menselijke lichaam elektrische processen plaats vinden. 

DECT telefoon:
Dit verdient extra aandacht aangezien dit zonder twijfel een stortvloed aan aandoeningen bij mensen zal gaan opleveren.
U heeft namelijk een complete zendmast in uw huis staan die dag en nacht gepulste energie uitzendt met een ongelooflijke sterkte.
(10 tot 100 x de sterkte van een zendmast op enige afstand).
Als u “echt” niet buiten een draadloze telefoon in huis kunt, dan zijn er minder schadelijke alternatieven, de zg. analoge telefoons, of stralingsarme telefoons.
Wordt er niet getelefoneerd dan wordt er geen HF straling afgegeven.
Dit in tegenstelling tot de DECT telefoon die continu dag en nacht HF energie uitstraalt.

Andere draadloze apparatuur:
Andere draadloze systemen die elektromagnetische straling afgeven zijn:  WLAN (draadloos internet systeem), WIFI, Bleu Tooth.

Magnetron:
Een magnetron is een zeer krachtige bron van elektromagnetische straling.
De magnetron is gebaseerd op het principe van de radar.
Radarstralen zijn onomstotelijk schadelijk en kunnen wijzigingen in het DNA aanbrengen en onvruchtbaarheid en kanker veroorzaken.
Daarnaast verspreidt een magnetron grote elektrische en magnetisch velden.
Wanneer hij in bedrijf is, worden op 5 meter afstand de `veilige` waarden nog in hoge mate overschreden.
Bovendien komen er steeds meer aanwijzingen dat de magnetron ook op andere manieren schadelijke bijwerkingen heeft, doordat het bestraalde voedsel/drank degenereert.
Dus als u zonder magnetron door het leven kunt, dan is dat zeker aan te bevelen. 

Stekkers uit stopcontacten:
Trek zoveel mogelijk stekkers uit de stopcontacten. Het is een goede gewoonte om na gebruik van een apparaat de stekker uit het stopcontact te trekken.
Het is zeker de moeite waard om dit bewust aan te leren (ook uw kinderen)!
Elke spanningvoerende leiding verspreidt een elektrisch veld, ook al staat een apparaat of verlichting niet aan! 

TL verlichting, zonnebank en spaarlampen:
Gebruik zo min mogelijk de gangbare TL verlichting.
Denk hierbij vooral aan de zonnebank waarin een groot aantal TL armaturen zijn gemonteerd.
U ligt in een zeer sterk elektrisch en magnetisch veld!
Ook het kleinere broertje, de spaarlamp, geeft een ontregelend elektrisch en magnetisch veld af.
De dimbare ledlamp heeft een twee maal hoger elektrisch veld als de gewone gloeilamp.
Gebruik dergelijke lampen uitsluitend op plaatsen waar u slecht kort verblijft zoals zolder, gang, buitenverlichting, kelder, enz.
Zeker niet als `leeslamp` gebruiken!!
Tegenwoordig zijn er spaarlampen die op een andere frequentie werken
(ca.35 kHz).E
r is weinig bekend over het effect op het menselijke lichaam.
Zolang als dit niet duidelijk is, is het wellicht het beste ook deze lampen te mijden op plaatsen waar u regelmatig vertoeft.
Natuurlijk worden spaarlampen uit het oogpunt van energiebezuiniging sterk aanbevolen, maar het is niet voor het eerst dat het `paard van Troje` enthousiast is binnengehaald.

Thyristor en triac geregelde apparatuur:
Hieronder vallen boormachines, naaimachines, stofzuigers waarvan het toerental elektronisch wordt geregeld.
Deze veroorzaken een nog krachtiger en complex elektrisch- en magnetisch stoorveld. 

Lichtdimmers:
Ook deze produceren een storend veld, omdat deze eveneens met een triac-regeling zijn uitgevoerd. 

Waterbed, elektrische deken en verstelbaar bed:
Een waterbed en elektrische deken zijn zeer krachtige veroorzaker van elektrostress omdat we zeer nauw contact maken met de elektrische bron.
Wij liggen als het ware op de velden te bakken!
Een waterbed kan van tevoren worden opgewarmd maar dient `s nachts uit te staan (stekker uit het stopcontact).
Hetzelfde geldt voor een elektrische deken.
Deze kan gebruikt worden om het bed voor te warmen, maar daarna dient de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. 

Elektrische vloerverwarming:
Elektrische vloerverwarming waarbij draden zigzagsgewijs onder een vloer zijn aangebracht geven buitensporig veel magnetisch veld.
Temeer omdat er een intens contact is via de voeten waar zich talloze reflexpunten bevinden die verbonden zijn met de meridianen van het lichaam en de organen.
Wilt u toch vloerverwarming neem dan de vloerverwarming waarbij warm water door leidingen die onder de vloer zijn aangebracht, loopt.
Dit veroorzaakt geen elektrosmog. 

T.V. en computers:
T.V. en computers geven een veelsoortige straling af.
Een afstand van minimaal 2 meter tot uw T.V. toestel is aan te bevelen .
Dus vlak voor het scherm zitten is sterk af te raden. Vooral  voor kinderen!
Wanneer u achter een P.C. moet werken gebruik dan bij voorkeur een zg. stralingsarme monitor .
Als het mogelijk is niet langer dan een uur achter elkaar werken en daarna een kwartier naar buiten gaan en wat bewegen. 

Wekkerradio:
Wekkerradio en elektrische klokje naast uw bed zijn beruchte hoofdpijn/migraine-veroorzakers! 

Halogeenverlichting:
Halogeenlampen zijn op zich niet schadelijker dan gewone gloeilampen.
Bij halogeenverlichting wordt echter vaak gebruik gemaakt van een transformator, die een sterk magnetisch veld verspreidt.
In een bureau-halogeenlamp is de transformator vaak in de voet van de lamp gebouwd waardoor we ons, zittend achter het bureau, in een sterk magnetisch veld bevinden.
Beter is, indien mogelijk gebruik te maken van 220 volt halogeenlamp zonder transformator 

Netadapters:
In de zg. netadapter voor bijvoorbeeld het opladen van accu`s, bevindt zich een transformatortje dat een aanzienlijk magnetisch strooiveld afstraalt.
Het beste is adapters te plaatsen in een ruimte waar u heel weinig verblijft. 

De meterkast:
Van de meterkast komt veel magnetisch veld. Zorg ervoor dat u niet in de directe omgeving van de meterkast gaat slapen; tenminste 3 meter afstand houden. 

Inductieplaten/elektrisch koken:
Een eenvoudige meting liet zien dat er waarden van meer dan 1200 nT van dergelijke platen afkomen.
Liever koken op gas.

Wat doet straling met ons lichaam?
In een magnetisch veld zoals aardstraling of in een elektromagnetisch veld bijvoorbeeld van Elektra, GSM, UMTS, enz, zijn trillingen oftewel frequenties aanwezig die overeenkomen met de frequenties van vitale organen en systemen van het menselijk lichaam.
En deze beïnvloeden elkaar!!!
Wij krijgen steeds meer en steeds hogere frequenties in de lucht en het is nu al zo dat de hoogste frequenties overeen komen met frequenties van ons eigen zenuwsysteem.
Ook komen er frequenties in de magnetische velden voor die zich bevinden op de frequenties van ons celmembraan. 

Bewust blijven van elektrosmog: 

De meest schadelijke vorm:
De meest schadelijke vorm van elektrosmog is de hoogfrequente elektromagnetische straling. Dus alle energie/straling die draadloos wordt overgebracht.
Hieronder valt dus DECT telefoon, GSM, UMTS, WIFI, WLAN, BLEUTOOTH, magnetron, enz.
Dat komt doordat elektromagnetische straling inwerkt op onze hersenen. Onze pijnappelklier die tussen onze twee hersenhelften zit is namelijk gevoelig voor hoogfrequente elektromagnetische straling.
Via de pijnappelklier komt er dus verstorende en ontregelende energie/informatie in onze beide hersenhelften en die grijpt diep in op onze psyche/geest en daarmee ons denken en handelen. 

Eveneens schadelijk:
Ook de laagfrequent elektrosmog ontregelen het lichaam, maar waarschijnlijk is de inwerking minder heftig en hoofdzakelijk fysiek/lichamelijk.
De beste aanpak is door de stoorbronnen zoveel mogelijk te verminderen en in ieder geval `s nachts veldvrij te slapen.
Wanneer ons lichaam namelijk nooit rust krijgt doordat het zich én overdag én `s nachts moet verweren tegen prikkels van onnatuurlijke velden zal het zeker gestrest raken.
Het `s nachts veldvrij slapen geeft op zich geen garantie dat we onze kritische grens niet zullen bereiken.
Als we bijvoorbeeld overdag veel en lang achter de computer zitten, onder TL verlichting werken of lezen bij een spaarlamp en vervolgens nog eens gaan bruinen onder de zonnebank, gevolgd door enkele uren TV kijken, dan kan de hoeveelheid opgebouwde elektrostress groter zijn dan ons lichaam in de nacht veldvrij slapen kan afbouwen. 

De kritische grens:
Hier komt nog bij dat naarmate we dichter bij onze kritische grens zijn gekomen ons lichaam minder in staat is zich tegen elektrostress te verweren.
In dit stadium gaat het proces van elektrostress, omdat er nauwelijks tegenkrachten meer zijn en tegenwerkende krachten dreigen om te slaan in meewerkende krachten, in een versneld tempo.
Een ziekte of aandoening openbaart zich dan meestal vrij plotseling.
Zijn we eenmaal over een kritische grens dan is het heel moeilijk om de aandoening kwijt te raken en weer onder die grens te komen.
Het is dus zaak om steeds zo min mogelijk elektrostress op te bouwen.
Soms beweren mensen: "Ik mankeer niets, ik heb geen last van elektrostress."
Dat is niet juist. Ieder mens ondervindt invloed van elektrische en magnetische velden.
De een kan er echter gevoeliger voor zijn dan de ander, waardoor bij de één een aandoening zich sneller zal openbare dan bij de ander.

© 2010 - 2024 gezondheidspraktijk triade | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel